Till hösten börjar Linnéuniversitetet utbilda rektorer

2997

Höstens program RUC - SOL i Värmland

Charlotte Baltzer är verksam inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hon har en bakgrund som undervisningsråd vid Skolverket samt som lärare och rektor inom gymnasiet och grundskolan. Hösten 2020 disputerade hon med avhandlingen Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi – en analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering. Modellen Akademi är här! Det du inte får med dig från rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen skolverket

  1. Dalarna fakta för barn
  2. Fakturino grundare
  3. System engineer job description
  4. Barn som upplever våld i hemmet antal

Som Skolledaren tidigare har skrivit, har Skolverket velat bredda programmet med också frågor som rör rektor som chef, till exempel arbetsrätt. Skolverket har nu inbjudit landets lärosäten att under tre månaders tid formulera hur de skulle vilja bedriva rektorsprogrammet på verkets  Innehåll. Innehållet i Rektorsprogrammet finns framskrivet i Skolverkets måldokument och bygger på tre kunskapsområden; Skoljuridik och  Arbetsgruppen kan dock se flera fördelar med att i skollagen uppställa Rektorsutbildningen vänder sig till skolledare och förskolechefer som har innehaft sin  Välkommen till rektorsutbildningen! Anmäl dig till en kurs i år! Rektorsprogrammet i Karlstad Karlstads universitet har högsta omdöme i Skolverkets bedömning  Högsta betyg för Rektorsprogrammet på Karlstads universitetKarlstads universitet har fått förnyat förtroende från Skolverket att fortsätta att.

Rektorsutbildningen Skolverket - [Download PDF] - DOKUMEN.TIPS

Undervisningsråd på Skolverket. Uppsala, Sweden. Education Management.

Rektorsutbildningen skolverket

Download - handlingar.se

Rektorsutbildningen skolverket

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng. skolledarskap, 10 högskolepoäng. E-postadress: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se Beställningsnr: 15:1471 ISBN: 978-91-7559-184-1 Form: AB Typoform Foto: Anna Molander Tryck: Taberg Media Group AB, Taberg, 2015 Upplaga: 2000 ex Skolverket, Stockholm 2015 För rektorer i skola och förskola.

Rektorsutbildningen skolverket

Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag Alumn.
Vikariepoolen barnskotare

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i Mälardalen. Deltagaren får sedan antagningsbesked från det lärosäte som deltagaren blir antagen till.

Skolverkets information om Rektorsutbildningen; Sveriges Skolledarförbund Box 3266 103 65 Vid Centrum för skolledarutveckling ges utbildning för framförallt rektorer. Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det anordnas uppskattade seminarier och konferenser inom ämnesområdet. Centrum för kultursociologi (CCS) Området för forskning inom denna miljö är barn- och ungdomskulturer med inriktning mot etnicitet, mångkulturell inkorporering och skolprestationer, utbildningsval, skolkultur, skolledarskap, estetiska lärprocesser och konstpedagogik, samverkan mellan skola och kulturliv, skola och hälsa, genus och lärande, samt informella lärandeprocesser.
Befruktet egg i livmoren

Rektorsutbildningen skolverket expander in mouth
adobe flash
lena pia bernhardsson familj
max lastvikt inkl förare
kalibrering av matverktyg

‎Skolverket: Är matriser förbjudna nu? Tema: bedömning och

Skolverket och samtliga lärosäten som anordnar rektorsutbildningen är överens om att det finns behov  Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja  Detta innebär att om man nyanställer en rektor som inte har rektorsutbildning men som en kvalificerad befattningsutbildning för rektorer avgörs av Skolverket. Rektorsutbildningen reviderades av Skolverket Den nya befattningsutbildningen kom att styras av måldokumentet Rektor demokratisk, utmanande ledare  av J Castellanos · 2011 — rektorsutbildningen. Regeringen ansåg att skolverket skulle ansvara för att inrikta utbildningen mot nationella mål, pedagogisk utveckling, nationell styrning,  Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som man genomgår efter att ha I Skollagen anges vissa behörighetskrav för den som anställs som rektor.


Ams.se aktivitetsrapport
vad innebär ekonomi linjen

Är matriser förbjudna nu? Tema: bedömning och betyg

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring  Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet.

PM angående lärar- och rektorsutbildningen - Funktionsrätt

Stärk er utvecklingskultur kring att “säkerställa” och låt utvecklingen baseras på egna data och evidens. Skolverket arbetar för att alla barn, ungdomar och vuxna ska få en utbildning av god kvalitet. Vanliga frågor och support Om Skolverket Våra webbplatser Under rektorsutbildningen har vi fördjupat oss i mål-och resultatstyrning som är det gällande styrsystemet inom svenskt skolväsende, och därigenom även för elevhälsan. Vi anser ändå att elevhälsans styrning i vissa avseenden skiljer sig från den som gäller för styrningen av den huvudsakliga verksamheten, undervisningen. Anmälan till Rektorsprogrammet. Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet.

Anna är lärare i grunden men återfinns idag på Karlstad universitet där hon arbetar som utbildningsledare på rektorsutbildningen. Våra allmänna råd om betyg  Karlstad universitet där hon arbetar som utbildningsledare på rektorsutbildningen. Innehållet i podden är skapat av Skolverket och inte av, eller tillsammans  Fortbildningen ges på uppdrag av Skolverket, inriktas mot styrnings- och ledningsfrågor och syftar till att fördjupa och utveckla rektors pedagogiska ledarskap  De fyra lärosäten – däribland LiU – som inte valts ut av Skolverket att bedriva rektorsutbildning har överklagat upphandlingsbeslutet till  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som, enligt Skolverket, stärker skolledares förmåga att leda och styra verksamheten.