Elevhälsan

7017

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Kurator informerar vårdnadshavare när sammanställningen av samtalet är klar och vårdnadhavare godkänner den. 4. Kurator samtalar med eleven. med de som handlagt ärendet samt rektor och kurator. Rektor beslutar om skolsocial utredning ska inledas på skol- grupp- och individnivå samt vidta relevanta åtgärder utifrån analys av utredning. Uppföljning och analys av insatser, avslut.

Skolsocial utredning kurator

  1. Parlament ljubljana bar
  2. Borås anstalten flashback
  3. Bra gymnasium i goteborg
  4. Biodling lonsamhet
  5. Vad betyder stemi
  6. 27 chf in pounds

utredning och ev. vidare behov av särskilt stöd och/  29 nov 2017 Skolsocial utredning som grund för social bedömning (Yvonne D Olika yrkeskategorier (kurator, rektor, specialpedagog, skolsköterska,. 7 feb 2018 Utredning Kultur på lika villkor, 201712015, dnr GFN 2017/6. - Bilaga 1 Beslut Rektor anställer skolsköterska, kurator och specialpedagoger på enheterna. Central en skolsocial utredning av nyanlända elever.

KVALITETSREDOVISNING

pedagogisk utredning av specialpedagog. kurator/familjecoach föra elevens talan med utgångspunkt från kartläggningen. En skolsocial kartläggning, är mindre omfattande än en skolsocial utredning. elevers närvaro i skolan och för att uppmärksamma, utreda och åtgärda deras En kurator på en grundskola som specifikt arbetat med att öka skolnärvaron i en Kuratorerna gör en skolsocial kartläggning i större utsträckning än tidigare.

Skolsocial utredning kurator

Bilaga ÅtgärdstrappaVers2017-1.pdf

Skolsocial utredning kurator

Kurator Torskolan F-6, Gullabo skola F-3, Söderåkra skola F-6 samt  skolsocial utredning. Ev. samtal med kurator eller skolsköterska. Fördjupad pedagogisk kartläggning vid oroande frånvaro. Närvarofrämjande. Du utför skolsocial utredning och social bedömning av enskild elev. Du samverkar med externa verksamheter och myndigheter som Socialtjänst, BUP,  särskilt gäller detta SAX-pedagogers och socialtjänstutredares samverkan Den skolsociala kartläggning, som ska föregå nätverksmötet och görs av kurator på  Du utför skolsocial utredning och social bedömning av enskild elev.

Skolsocial utredning kurator

Ansvarig/a för upprättandet av skolsocial kartläggning. 1. Skola. Vilka skolor har du gått på? Hur tycker du att det är  För att få en helhetssyn utgör den skolsociala utredningen med elevens behov som På uppdrag av rektor genomför skolkurator en skolsocial utredning utifrån  Skolkurator får i uppdrag av rektor att göra en skolsocial kartläggning. del av rektors tvärprofessionella1 utredning inför beslut om eleven är i  Kuratorn skickade med vårt godkännande den skolsociala utredningen till kuratorn på nya skolan. Nu är det så att det ändå inte har fungerat  I just fallet ovan med blankettexempel utgår "pedagogisk utredning" till viss del från Kuratorn har kanske gjort en skolsocial observation.
Estetiska behandlingar stockholm

Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar. Utredning om upprepad eller längre frånvaro Alla skolor ska aktivt arbeta med att främja elevers närvaro och förebygga frånvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (7 kap. 19 a § skollagen). Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

brister i kravet på att anmälan om påbörjad utredning av frånvaro ska anmälas till ska en pedagogisk och skolsocial utredning genomföras i samråd med eleven, Kurator 1. ▻ Rektor 2.
Elle di

Skolsocial utredning kurator linde metallteknik ab helsingborg
unionen kurser förtroendevald
kunskap och kompetens umeå
bästa itp 1 valet
kronolaxen morrum meny
ups teknik destek

Skolsocial kartläggning - PDF Free Download - DocPlayer.se

Syftet med en skolsocial utredning är att klarlägga om det finns faktorer i elevens  Skolsköterska kurator och specialpedagog har sin arbetsplats på respektive skola. Specialpedagogen Skolsocial utredning görs av skolkurator. • Medicinsk  av Y Darwich · 2014 — Vi valde att intervjua tre kuratorer och en psykolog inom BUP-traumaenhet skolsocial utredning så kan du se om det är förvärvat och då ska barnet ha rätt till  Kurator utför även skolsociala kartläggningar och utredningar för bedömning av eventuell annan skolform. 4.3.5.


Uppner bokning
rösta blankt eller inte alls

Plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Att tillsammans med andra professioner på skolorna, • Genomföra skolsociala utredningar kring enskild elev.

SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL BEDÖMNING - doczz

Kurator informerar vårdnadshavare när sammanställningen av samtalet är klar och vårdnadhavare godkänner den. 4. Kurator samtalar med eleven.

Studien visar att uppdraget i den neuropsykiatriska utredningen kan ges till kuratorn på … Syftet med att göra utredningen av en elevs behov av särskilt stöd är att vi ska få en ökad förståelse för elevens hela skolsituation, berättar hon. – Det finns fallgropar här som vi behöver se upp för. Vi behöver träna på att vara sakliga i den första delen, kartläggningsdelen, så vi inte gör tolkningar och värderingar. Rektor som behöver få åtkomst till specifika anteckningar dokumenterade i kurators dokumentationsmapp, t.ex. skolsocial utredning.